Merken geven vorm aan een betere toekomst door te ontwerpen voor de manier waarop mensen leven

Merkgestuurde cultuurverandering omvatte een groot aantal inzichten in hoe merken klanten betrekken en gedrag veranderen door middel van circulair ontwerp en het ‘normaal’ maken van energie-efficiënte keuzes; en twee nieuwe gidsen zijn bedoeld om bedrijven toe te rusten om op een zinvolle manier sociale en klimaatrechtvaardigheidskwesties aan te pakken.

Vorige week om Merkgestuurde cultuurveranderingdeelden een groot aantal merken inzichten in het betrekken van klanten en het veranderen van gedrag door middel van circulair ontwerp en het ‘normaal’ maken van energie-efficiënte keuzes; en twee nieuwe gidsen zijn bedoeld om bedrijven toe te rusten om op een zinvolle manier sociale en klimaatrechtvaardigheidskwesties aan te pakken.

Merken die een revolutie teweegbrengen in hergebruik door middel van circulair ontwerp


Afbeelding tegoed: Gewoon salade

De overstap van lineaire naar circulaire ontwerpmodellen is van cruciaal belang voor een product om echt duurzaam te zijn. Tijdens deze breakoutsessie op donderdagochtend
BBMG, Gewoon salade,
REI En Doel onderzocht de evolutie van het ontwerpen voor circulariteitsvriendelijk gebruikersgedrag. Van het adopteren van herbruikbare containers tot opkomende e-commerceplatforms en het creëren van upcycled producten: deze merken hebben pionierswerk verricht met innovatieve benaderingen om duurzamer gedrag te cultiveren en tegelijkertijd de loyaliteit van klanten te cultiveren. Tijdens de sessie deelden panelleden strategieën om nieuwe consumenten aan te trekken en met huidige consumenten in contact te komen en tegelijkertijd de verspilling te verminderen.

BBMG startte de sessie door zich te concentreren op de belangrijkste elementen en principes van circulair ontwerp, en onderstreepte het belang van het zowel plezierig als toegankelijk maken van circulariteit om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. Oprichtende partner
Rafaël Bemporad vroeg het publiek om na te denken: “Hoe ontwerpen we zo dat elke persoon, elk product of materiaal wordt gebruikt?”

Jason BreenSenior directeur van Target’s Eigen merkinnovatiepraktijkbesprak hoe de retailer zich tot doel had gesteld om in 2040 100 procent van de merken van Target circulair van ontwerp te hebben. Met de nadruk op het genereren van vreugde en gemak voor zijn klanten heeft Target geleidelijk circulaire principes in zijn merkenportfolio geïntegreerd via initiatieven zoals zijn handelsevenement voor autostoelenhet aanbieden van kortingen voor het retourneren van artikelen en het verkennen van programma’s zoals Inname van gebruikte schoenen
hebben het merk nog dichter bij zijn doel gebracht. En die van Target Universele draad kledinglijn maakt gebruik van digitale productpaspoorten om consumenten voor te lichten over duurzaamheid en om goede verwijderingsopties aan het einde van de levensduur te stimuleren.

Laura Kelley – Sr. Manager Recommerce bij REI – sprak over hoe het outdoorkledingmerk al meer dan zes decennia bezig is met circulariteit door het doorverkopen van gebruikte spullen, te beginnen met de REI garageverkoop (nka REI Re/Levering) in 1962. Dit initiatief sluit aan bij het kernprincipe van het in gebruik houden van producten en het maximaliseren van hun levensduur, terwijl ook de financiële voordelen worden verkregen van het doorverkopen van wat mogelijk zou kunnen worden weggegooid. REI heeft vijf jaar geleden in dit model geïnvesteerd – het creëren van een tweezijdige marktplaats om vraag en aanbod in evenwicht te brengen – waardoor het voor klanten zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om uitrusting in te ruilen via verschillende kanalen, waaronder persoonlijke inruil, retourzendingen per post of doorverkoop artikelen in speciale doorverkoopwinkels voor incentives zoals cadeaubonnen. Recommerce is nu een cruciale bedrijfstak voor REI die ook aansluit bij het streven naar het verkleinen van de CO2-voetafdruk, aangezien een aanzienlijk deel van de uitstoot afkomstig is van de productie van nieuwe producten.

Het gecertificeerde B Corp Just Salad streeft er ook naar om klanten een eenvoudig proces te bieden om circulair gedrag te omarmen. VP Marketing Jennifer Lally besprak de missie van het merk om een ​​menu samen te stellen dat duurzaam, regeneratief en gemakkelijk te gebruiken is voor klanten om een ​​positieve impact te maken. De fast-casual keten innoveert zowel binnen als buiten zijn winkels en implementeert initiatieven zoals koolstoflabeling van het menu
en samenwerken met organisaties om voedselverspilling te verminderen. Zijn “Eten. Spoelen. Herhaal.” model stimuleert klanten om te kopen herbruikbare kommen voor gebruik in de winkel met een gratis topping op de dag van aankoop en bij elk volgend bezoek brengen ze hun schaal terug – waardoor het bedrijf jaarlijks miljoenen kilo’s aan verpakkingen voor eenmalig gebruik kan vermijden.

De sessie eindigde met deelnemers die brainstormden over hoe Just Salad haar klanten kan aanmoedigen om circulariteit in hun dagelijks leven te omarmen – om de verschuiving naar een meer bewuste levensstijl verder te stimuleren.


Het stimuleren van gedragsveranderingen en transformaties die blijvend zijn


Afbeelding tegoed: Electrolux

Vrijdagmiddag sprak een panel van marketingcommunicatie- en duurzaamheidsleiders van wereldwijd erkende merken over meer manieren waarop merkcampagnes en productontwerp consumenten ertoe aanzetten hun gedrag te veranderen om de groeiende klimaatcrisis aan te pakken – terwijl ze ook winstgevende motoren van het bedrijf zijn.

Suzanne Sheltonoprichter/CEO van
Shelton-groepbegon met de vraag aan de panelleden waarom het stimuleren van gedragsverandering een belangrijk aandachtsgebied is Getijde
En Electrolux – die hebben krachten gebundeld
om consumenten aan te moedigen het koude programma te gebruiken bij het doen van de was.

Uit levenscyclusanalyses is gebleken dat 70 procent van de CO2-voetafdruk van Tide zich in de gebruiksfase bevindt. “We weten dat we, door de wastemperaturen en het productgebruik aan te pakken, een veel grotere impact op de CO2-uitstoot kunnen hebben dan alles wat we met onze eigen activiteiten doen”, aldus Todd ClijnSr. Directeur Duurzaamheid bij Proctor & Gamble.

De ambitie van het merk Tide is dat in 2030 75 procent van alle wasladingen met koud water wordt gedaan. “In het ideale geval zouden we graag willen dat de hele markt 75 procent van de wasladingen of meer haalt”, voegde Cline eraan toe. “Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit de grootste impact die we kunnen hebben.”

De langetermijnambitie van Electrolux is dat de gehele waardeketen in 2050 netto nul zal zijn. Levenscyclusanalyses hebben aangetoond dat het energieverbruik van de wasmachines en drogers van het merk verantwoordelijk is voor ongeveer 85 procent van de klimaatimpact; Zo kan het bedrijf zijn grootste bijdrage leveren aan het verkleinen van zijn voetafdruk door zijn doelstellingen op het gebied van productefficiëntie te verwezenlijken.

“Ons doel is om kleding twee keer zo lang mee te laten gaan met de helft minder impact op het milieu”, zegt hij Tara Helms, Directeur Duurzaamheid Noord-Amerika bij Electrolux. “We willen de levensduur van die kleding verlengen en we willen dat consumenten hun energieverbruik thuis verlagen.”

Consumentenonderzoek heeft aangetoond dat wasgewoonten generatiegebonden zijn: “De meeste mensen wassen hun was zoals ze dat hebben geleerd”, benadrukt Helms. “Dat is super belangrijk: 80 procent van de mensen gebruikt het grootste deel van de tijd de ‘normale’ cyclusinstelling.”

Helms deelde enkele manieren waarop de productontwerpen van Electrolux gewenst consumentengedrag stimuleren met behulp van visuele aanwijzingen. De ‘normale’ cyclus is standaard ingesteld op koud water en er verschijnt een bladpictogram op de machine wanneer een consument een minder energie-intensieve instelling kiest. Hoe energiezuiniger de cyclus, hoe meer bladeren verschijnen.

Ook deelde ze recente merkcampagnes die de nadruk leggen op het maken van duurzamere keuzes. Het merk “Laat het duren” campagne moedigt consumenten aan om “Geef uw kleding een langere levensduur – voor een duurzamere toekomst” en “Doorbreek het patroon”
benadrukt de verspilling van de textielindustrie en kledingkerkhoven zoals Chili‘S Atacama-woestijn.

Tijdens het gesprek herinnerde Shelton de aanwezigen eraan dat de gemiddelde mens niet rond wil lopen om zijn gedrag te veranderen. “We gaan de klimaatverandering niet aanpakken tenzij mensen, overheden en merken zich ertoe verbinden veranderingen door te voeren”, zei ze.


Wegen naar betekenisvolle impact: navigeren door sociale en klimaatrechtvaardigheid in het bedrijfsleven


Afbeelding tegoed: Nara & DVD’s publiek domeinarchief

In deze steeds moeilijker wordende tijden is de noodzaak voor bedrijven om zich op authentieke wijze bezig te houden met kwesties van sociale en klimaatrechtvaardigheid nog nooit zo duidelijk geweest. Terwijl bedrijven door dit complexe terrein navigeren, rijzen er vragen over waar ze moeten beginnen, hoe ze een betekenisvolle rol kunnen spelen en hoe ze dat op authentieke wijze kunnen doen. Gemodereerd door Annie LongsworthPartner – ESG Impact & Value Creation bij Shelton Group, onthulde deze vrijdagmiddagworkshop twee baanbrekende gidsen om bedrijven te helpen bij het navigeren door deze complexe ruimte.

Ksenia BenifandSenior Principal Change Designer bij Forum voor de Toekomsttrapte de sessie af met de presentatie van een nieuwe gids, ontwikkeld in samenwerking met B Laboratorium, gericht op het in staat stellen van organisaties om klimaat- en sociale rechtvaardigheidsvraagstukken effectief en holistisch aan te pakken. Door inzichten te putten uit gesprekken met meer dan honderd organisaties, activisten en individuen met geleefde ervaringen, heeft de Bedrijfsgids voor het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid

benadrukt de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het begrijpen en aanpakken van klimaatrechtvaardigheid, met principes die zijn gebaseerd op de ervaringen van de meest getroffen gemeenschappen. Door te pleiten voor een systeemveranderingsaanpak en een mentaliteitsverandering te bevorderen, dringt de gids er bij bedrijven op aan hun controle- en invloedssfeer te erkennen – waarbij de nadruk wordt gelegd op verantwoordelijkheid, gedeelde winsten en het ondersteunen van gemeenschappen in de frontlinie.

Jen Starkmededirecteur van BSR‘S
Centrum voor Bedrijven en Sociale Rechtvaardigheiden deelde vervolgens die van haar organisatie Gids voor sociale rechtvaardigheid voor bedrijven

– ook ontwikkeld om het Amerikaanse bedrijfsleven te helpen bij het navigeren door dit evoluerende landschap. De gids benadrukt dat sociale rechtvaardigheid meer omvat dan alleen raciale kwesties en dat veel bedrijven in hun eerdere reacties op kwesties op het gebied van sociale rechtvaardigheid hun grenzen hebben overschreden of juist ondermaats hebben gepresteerd. Door te focussen op ONSDe gids is gericht op middelgrote bedrijven en wil verder gaan dan prediken tot het koor en moedigt beoefenaars aan om de betekenissen achter sleutelconcepten, waaronder mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, te ontrafelen.

Stark zei dat deze benaderingen zowel gaan over het maken van een business case als over het toekomstbestendig maken van operaties en het bevorderen van paraatheid, competentie en bewustzijn van blinde vlekken in een snel veranderend sociaal-politiek landschap. “Bedrijven moeten een 360°-analyse van zichzelf en het landschap maken”, zegt ze. “Denk na over oorzaak en gevolg van hoe het bedrijf kan verschijnen.”

Gidsen als deze onderstrepen niet alleen de urgentie van actie, maar bieden ook realistische stappen voor bedrijven om principes van sociale en ecologische rechtvaardigheid in hun activiteiten te verankeren, waardoor ze uiteindelijk in staat worden gesteld agenten van positieve verandering te worden.